Georges De Schrijver

Fernando Cardenal

Minister van Opvoeding in Nicaragua

De aanwezigheid van priesters in de Nicaraguaanse regering heeft in versneld tempp tot een welhaast onverzoenlijk conflict met het Vaticaan geleid. Dit artikel, geschreven nog voor de confrontatie op de spits gedreven werd, wil onze lezers vertrouwd maken met de motieven en omstandigheden die een man als Fernando Cardenal ertoe brachten zijn benomeing tot minister te overwegen en te aanvaarden.

verschenen: Oktober 1984, blz. 20

jaargang: 52/01