Erik Faucompret

Fiasco in het Midden-Oosten?

Het Oslo-akkoord (september 1993) wekte hoge verwachtingen. Het leek erop dat Israëli’s en Palestijnen eindelijk in vrede zouden samenleven. Twee jaar later is van dit enthousiasme niet zoveel overgebleven. Het gebrek aan reële vooruitgang in het vredesproces heeft te maken met de opkomst van een Palestijnse fundamentalistische beweging, de verdeeldheid in Israël en de diplomatie van de Arabische wereld.

verschenen: Oktober 1995, blz. 814

jaargang: 62/09