Van Parijs

Filosofie en de toekomst van België

Als filosofie een oefening in het sterven is, is filosoferen over de toekomst van België een manier om zich op de dood van België voor te bereiden. Maar filosofisch gezien is de dood ook een keuze. Willen we de dood van België? Of kiezen we voor het voortbestaan van de Belgische staat, omwille van rechtvaardigheid en solidariteit?

verschenen: September 1997, blz. 675

jaargang: 64/08