Jos Decorte & Guido Vanheeswijck

Filosofie en onderwijs

Negen stellingen omtrent de invoering van filosofie

Nu de structurele hervormingen in het Vlaamse middelbaar onderwijs (voorlopig) een eindpunt hebben bereikt, lijkt het de hoogste tijd voor de inhoudelijke invulling van dit vernieuwd onderwijs. Filosofie – opgevat als een reflexief-kritische discipline – moet daarin een plaats krijgen. Een pleidooi in negen stellingen. filosofie en onderwijs

verschenen: November 1991, blz. 145

jaargang: 59/02