Judith Wambacq

Filosofische vragen naar aanleiding van 7/1

Intellectuelen over de aanslagen op Charlie Hebdo

Welke filosofische vragen riepen de aanslagen van januari 2015 in Parijs op? En wat waren de reacties van Franse intellectuelen? Aanleiding tot dit essay is de publicatie van Slavoj Žižeks boekje over de aanslagen: Quelques réflexions blasphématoires.

verschenen: Januari 2016, blz. 32

jaargang: 83/01