Ilse Bulhof

Franciscus van Assisi: evenwicht tussen naastenliefde en mystiek

In hun recente studie Was getekend: Franciscus van Assisi laten Edith van den Goorbergh en Th. Zweerman zien dat Franciscus meer was dan een ‘eenvoudige ziel’. Zijn teksten geven blijk van een uitgekiend schrijverschap. Zijn knappe omgang met taal weerspiegelt een heel eigen omgang met God. In Franciscus’ beleving is een evenwichtige eenheid gegroeid tussen de gerichtheid op God en de gerichtheid op mensen.

verschenen: April 2001, blz. 291

jaargang: 68/04