Guido Vanheeswijck

Franciscus Van Den Enden, leermeester van Spinoza

Geboren op 9 februari 1602 in Antwerpen, opgehangen op 27 november 1674 in Parijs n.a.v. zijn betrokkenheid bij een samenzwering tegen Lodewijk XIV. Franciscus Van den Enden schreef tijdens zijn bewogen leven twee politicologische pamfletten – onlangs aan het licht gebracht door Spinoza-kenner Wim Klever – waaruit niet alleen blijkt dat hij een grote invloed heeft uitgeoefend op zijn leerling Spinoza, maar dat hij ook zelf een oorspronkelijk denker is.

verschenen: Juli 1993, blz. 595

jaargang: 60/07