Dorien Kouijzer

Frankrijk, de roman en de wereld

La littérature en péril, het pamflet van Tzvetan Todorov, sluit uiteindelijk niet zozeer aan bij de in Frankrijk gesignaleerde crisis in de literatuur of de roman, als wel bij problemen in de literatuurbeschouwing en het onderwijs. Men weet niet goed raad

verschenen: Maart 2008, blz. 242

jaargang: 75/03