L.L.S. Bartalits

Frankrijk en de supermogendheden

In de contacten met Rusland heeft Pompidou duidelijk getoond dat hij aan de kant van de Westelijke alliantie staat, al heeft de Franse president zijn anti-blokpolitiek consequent gemanifesteerd. Dit blijkt ook in zijn besprekingen met de Verenigde Staten, waar hij voor Europa een belangrijk succes heeft helpen bereiken in de monetaire crisis.

verschenen: April 1972, blz. 663

jaargang: 39/07