Carlos Tindemans

Franz Marijnen over Jerzy Grotowski

De theorie en de methode van de Poolse theaterman Jerzy Grotowski hebben de laatste tijd bij velen zulk een voortvarende bijval gevonden, dat er helaas een aantal misverstanden dreigen te ontstaan. enige nadere informatie is bijgevolg niet overbodig. C. Tindemans heeft die vooral gezocht in een gesprek met een Grotowski-discipel, Franz Marijnen.

verschenen: November 1970, blz. 141

jaargang: 38/02