Ludo Abicht

Fundamentalisten hebben geen schuldgevoelens

Een gesprek met de Israëlische journalist en pacifist Thoma Schüc

In tegenstelling tot vele Israëlische verdedigers van de harde lijn die de Holocaust en de eeuwenoude jodenvervolging als argumenten gebruiken voor hun onverzoenlijke houding tegenover de Palestijnen, put de Israëlische journalist en vredesactivist Thom a Schück zijn verdraagzaamheid niet in het minst uit het tragische lot dat zijn familie in Hongarije de dood instuurde. Zijn visie op het Israëlisch-Palestijnse probleem is dan ook vaak verrassend fris en hoopgevend. Schück (Thomas), Isr. journ. en pacifist (interview:: 1990)

verschenen: Januari 1990, blz. 358

jaargang: 57/04