Kristine Vanden Berghe

Gabriel García Márquez herschrijft Columbus

In De herfst van de patriarch (1975) parodieert Gabriel García Márquez een fragment uit de logboeken van Columbus. In de parodie komen enkele thema’s en stijlkenmerken naar voren die het oeuvre van de Colombiaanse schrijver ten volle typeren, zoals het idee dat de geschiedenis zich herhaalt, het rechtmatige streven van Latijns-Amerika naar culturele en politieke ontvoogding tegenover Spanje en de VS, en het gevoel voor humor van de auteur – ook wanneer hij het over dergelijke ernstige kwesties heeft.

verschenen: September 2014, blz. 702

jaargang: 81/08