Kees Hertogh

Gaston Bachelard. De verbeelding en de ruimte

In leven en werk van de Franse filosoof G. Bachelard (1884-1962) komt een verrassende maar bij nader toezien misschien toch heel coherente wending voor. Aanvankelijk golden zijn bedenkingen en commentaren uitsluitend de – in en dankzij de nieuwe fysica – fundamenteel gewijzigde rol van het kennend subject in het wetenschappelijk objectiveringsproces. En juist die filosofische bezinning bracht Bachelard nadien tot een herontdekking en herwaardering van de – door datzelfde subject – in woord en literatuur verbeelde wereld.

verschenen: Oktober 1987, blz. 14

jaargang: 55/01