Guy Freiermuth

Gazet van Antwerpen

Flamingant, orthodox en semi-sociaal

Als eerste in een reeks geÏnterviewde opiniemakers van de dagbladpers in Vlaanderen komt de editorialist van de Gazet van Antwerpen, J. Veestraeten aan het woord. In dit vraaggesprek worden o.m. behandeld: het redactioneel beleid ten aanzien van actuele hete hangijzers christelijke en politke vlak:: het redactioneel beleid ten aanzien van actuele het hangijzers als het onderwijs, de gastarbeiders en de rakettenkwestie:: de vrijheidsmarge van de afzonderlijke redacteurs en de (bestaande of verwachte) concurrentieverhouding tussen dagbladpers en andere communicatiemedia.

verschenen: Mei 1985, blz. 646

jaargang: 52/08