Bart Loos

Gebeten worden

De (gevaarlijke) lust van het verlies

Genot wordt gewoonlijk met bezit geassocieerd. ‘Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken’, staat in ons wetboek. Misschien is genot echter gericht naar buiten, naar de ander, door wie het ik zich wil laten onteigenen, laten innemen als een fort dat alle verdedigingsgordels neerhaalt. In het genot is niet langer een centrum, een ‘ik’ als referentiepunt, van waaruit het subject de wereld observeert, begrijpt en beheerst. Het cartesiaanse ego cogito, de laatste zekerheid, de laatste houvast, wordt vrijwillig opgegeven. Een essay over filosoof Jean-Luc Nancy en zijn boek La jouissance (2014).

verschenen: Juli 2016, blz. 630

jaargang: 83/07