Nicolas Standaert

Geboetseerd door de Chinezen: Matteo Ricci (1552-1610)

Na 1982 en 2001 is 2010 opnieuw een ‘Ricci-jaar’, dit keer ter nagedachtenis van zijn overlijden in 1610. Kan er nog iets nieuws gezegd worden over de jezuïet-missionaris? Een belangrijke ontwikkeling in de historiografie is de aandacht voor het contact tussen culturen. De hamvraag luidt dan hoe men naar zo’n geloofsverkondiger dient te kijken: vanuit diens perspectief of dat van de ontvangende cultuur? Zo herleest dit artikel het verhaal van Matteo Ricci en bevraagt hoe hij werd geboetseerd door anderen, in het bijzonder door Chinezen.

verschenen: Februari 2010, blz. 140

jaargang: 77/02