Hugo Roeffaers

Gedichten van T.S. Eliot in vertaling

De vertaler van poëzie staat voor een dubbele, nagenoeg tegenstrijdige opgave: ofwel wil hij op de eerste plaats de tonaliteit, de formele stijlkenmerken zo getrouw mogelijk respecteren en weergeven, ofwel gaat het hem voor alles om de zin en de betekenis van het gedicht, om het oorspronkelijk inzicht dat de auteur aan de lezer wou meedelen. Twee vertaal-modellen van een stukje uit Eliots ‘Four Quartets’ illustreren de implicaties van deze onvermijdelijke optie.

verschenen: Maart 1975, blz. 527

jaargang: 42/06