Raji C. Steineck

Geen spoor nalaten

Over afval en ons beeld van de tijd

De tijd beschouwen als iets dat alles oplost is het ultieme excuus voor een economie gebouwd op afval: als alles wordt meegevoerd op de stroom van de tijd, waarom zouden we ons dan zorgen maken over wat we achterlaten? Als we tijd echter zien als het resultaat van alles wat voorafging, zou dit ons dan aanzetten om op een andere wijze na te denken over productie, consumptie en de gevolgen daarvan? Aan de hand van boeddhistische teksten toont de auteur hoeveel invloed metaforen kunnen hebben op ons handelen.

verschenen: Oktober 2014, blz. 803

jaargang: 81/09