Robert Hotz

Geest uit de fles

Alcoholisme in Oost-Europa

Het alcoholimse is niet een relict uit de bourgeoismaatschappij, maar vormt een van de grote problemen in de Oosteuropese landen. Dit toont schrijver aan uit recente gegevens.

verschenen: Mei 1971, blz. 865

jaargang: 38/08