Herman Simissen

‘Geestelijk leider zijner tijdgenoten’

Een biografie van Gerard Brom

* Paul Luykx: Heraut van de katholieke herleving: Gerard Brom (1882-1959) *

verschenen: September 2016, blz. 722

jaargang: 83/08