Kristien Hemmerechts

Gekortwiekt

Vrouwen in de romans van Jean Rhys

Na een opgemerkt literair debuut in de jaren 20 en 30 werd de Engelse schrijfster van Creoolse origine rond 1950 herontdekt, en daardoor aangemoedigd om haar laatste roman Wide Sargasso Sea (1969) te voltooien. Haar personages zijn geestelijk ontheemden die maar niet in het reine komen met de radicaal-culturele en sekse-gebonden conflictsituaties waarin ze moesten opgroeien: nu eens nemen ze uitdrukkelijk vrede met hun in velerlei opzicht gekortwiekt bestaan, dan weer proberen ze, in een voorzienbaar vrijwel vergeefse poging, er toch enigermate aan te ontsnappen.

verschenen: November 1987, blz. 152

jaargang: 55/02