J.J. Meltzer

Geld- en bankwezen in Japan

Japanse banken lenen zelf geld op korte termijn en gaan dat vervolgens op lange termijn uitlenen aan het bedrijfsleven. In orthodoxe ogen is dat een griezelige zaak, maar in Japan gaat het altijd goed en de gunstige groeicijfers van dat land zijn mogelijk mede te danken aan deze merkwaardige politiek. Wie het succes van Japan bestudeert, moet zich maar van zijn eigen vooroordelen losmaken.

verschenen: Januari 1972, blz. 339

jaargang: 39/04