Toon Vandevelde

Geld, filosofie en economie

Economie en sociale filosofie hebben tot dusver weinig aandacht opgebracht voor de pregnant symbolische waarde en functie van het geld in onze samenlevingen. De relatieve soevereniteit van het geld als ‘het geheel van de maatschappelijke regels volgens welke men zich de tekenen van rijkdom kan toeëigenen’ noopt zowel de econoom als de filosoof tot een herziening van hun respectievelijk te louter kwanitatieve en idealistische benadering van een sociaal-economisch bestel, dat nog steeds tot tal van ontsporingen en impasses aanleiding geeft.

verschenen: December 1987, blz. 204

jaargang: 55/03