Meerten ter Borg

Geloof als optie, kerk als maatstaf

Ondanks de toename van de ontkerkelijking is de houding tegenover religie de laatste jaren positiever geworden. De secularisering is daar misschien de oorzaak van. Religie kán weer, als een geïndividualiseerde religie, een optioneel geloof. Er is kennelijk een religieuze behoefte, die niet samenvalt met het officiële aanbod van de geïnstitutionaliseerde kerkgemeenschappen.

verschenen: Oktober 1999, blz. 796

jaargang: 66/09