Frans Cromphout

Geloof en beschavingscrisis

De aangehouden oproepen tot maatschappelijk en politiek engagement hebben bij een aantal – vermoeide of overvraagde? – gelovigen een tegenstroom uitgelokt naar ‘innerlijkheid’ en ‘spiritualiteit’. Zonder de mogelijke dubbelzinnigheid van die terugkeer te verhelen, erkent de auteur daarin ook de prangende behoefte aan persoonlijk doorleefd geloof, door D. Sölle (auteur van het politiek avondgebed) de onmisbare ‘heenreis’ genoemd.

verschenen: April 1980, blz. 583

jaargang: 47/07