Jaak Vandenbulcke

Geloof en ervaring

Bijdrage aan een discussie

Vanouds vaart de verantwoording van het (religieus) geloof een blijkbaar moeilijke koers tussen de Scylla van de blinde aanvaarding van een onbegrijpelijke Openbaring en de Charybdis van een irrationele, louter subjectieve levenshouding. In een kritische dialoog met een paar recente publikaties over deze pregnant existentiële kwestie zet de auteur enkele bakens uit, die zijns inziens de lopende discussie enigermate kunnen verhelderen. geloof : Scylla (blinde aanvaarding) en Charybdis (irrat.) (’90)

verschenen: December 1990, blz. 195

jaargang: 58/03