Jef Van Gerwen

Geloof, ethiek, politiek

Voorbeeld abortus

De Amerikaanse bisschoppen vinden dat de liberale abortuswetgeving van 1973 in de VS teruggeschroefd moet worden en dat kaholieke politici daaraan mee moeten werken. Een van die politici, Mario Cuomo, een ‘ouderwetse katholiek’, goeverneur van de staat New York en door velen beschouwd als mogelijk democratisch presidentskandidaat voor 1988, is het daar niet mee eens. Zijn betoog over Geloof en Publieke Moraal, waarin hij zijn argumenten uiteenzet, vond in de VS grote weerklank. Hoezeer het ook toegespitst is op de Amerikaanse situatie, ook voor ons kan het leerzaam zijn en aanleiding tot bezinning geven.

verschenen: Januari 1985, blz. 311

jaargang: 52/04