Georges De Schrijver

Geloof in de God Schepper na de oerknal

Naar een revisie van het klassieke theïsme

Uit de oerknaltheorie kan niet worden afgeleid dat de kosmische evolutie een vooraf vastgelegd scenario zou volgen. Hiervoor zijn er te veel toevallige factoren in het spel. Dit artikel neemt afstand van pogingen om een intelligent design aan het werk te zien in de evolutie van de soorten (Darwin) en in de formaties van sterren die de chemische elementen genereren waaruit het leven op aarde zal voortkomen. Het klassieke theïsme is dringend aan revisie toe. We doen er beter aan, ons een God Schepper voor te stellen die het universum carte blanche geeft om een intrinsieke creativiteit te ontwikkelen.

verschenen: Maart 2013, blz. 197

jaargang: 80/03