Willem Frijhoff

Geloofs- of gewetensvrijheid? (1)

Vormen van tolerantie in vroegmodern West-Europa

Met een beroep op de waarheid praktiseerden vrijwel alle kerken in het verleden een af en toe grove intolerantie. Maar er is ook een geschiedenis van religieuze tolerantie in vroegmodern Europa mogelijk. Achter het beeld van nationale religieuze eenheid dat veel landen koesteren blijkt soms een gedoogde, soms zelfs officieel erkende religieuze verscheidenheid schuil te gaan die de vraag oproept of men in het dagelijkse leven niet veel toleranter was dan in de leer. Bovendien werd in de godsdienstpolitiek onderscheid gemaakt tussen godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid.

verschenen: November 2009, blz. 903

jaargang: 76/10