Willem Frijhoff

Geloofs- of gewetensvrijheid? (2)

Vormen van tolerantie in vroegmodern West-Europa

In het eerste deel van deze bijdrage is aangetoond dat de geschiedenis van de religieuze tolerantie in vroegmodern Europa begon als een vorm van praktisch gedoogbeleid. Dat kon vervolgens worden vertaald in een concrete politiek van godsdienst- of gewetensvrijheid. Het tweede deel van dit artikel gaat nader in op de dubbele intellectuele traditie die de politieke godsdienstvrijheid legitimeerde en steeds krachtiger ondersteunde: de intellectuele vrijheid van denken die de religie tussen haakjes zette, en het irenisme dat de religie juist serieus nam.

verschenen: December 2009, blz. 963

jaargang: 76/11