S. Trooster

Geloven en geloofsverstaan

Walter Kasper, de bekende Duitse theoloog, is met zijn boek, ‘Einführung in den Glauben’, ‘in het midden’ gaan staan, niet omdat hij deze middenpoositie als een ongevaarlijk geometrisch punt ziet, maar omda tzich juist daarhet spanningsveld b”evindt tussen de zich steeds sterker polariserende extremen. Dit artikel leidt ons in zijn theologische beschouwingen in en bepsreekt tegelijkertijd een boek van Schillebeeckx.

verschenen: Juli 1972, blz. 1018

jaargang: 39/10