J. Brantschen

‘Geloven en verstaan’ na de dood van Bultmann

Gaat Bultmann, na zijn dood op 30 juli 1976, nu definitief de geschiedenis in als de beroemde of beruchte, geprezen of afgewezen vader van de ‘ontmythologisering’ van het geloof? De auteur probeert, kritisch en onbevangen, de verworvenheden én de leemten te evalueren van een theologische benadering die in alle geval de moed had een dringende kwestie niet uit de weg te gaan.

verschenen: Januari 1977, blz. 323

jaargang: 44/04