G.N.M. Verschuuren

Geloven temidden van wetenschappelijke zekerheden

Wat moet een wereld die geleerd heeft de dingen wetenschappelijk te bezien, met mensen die gelovig om zich heen kijken? In een confrontatie met verschillende vormen van wetenschappelijk denken wordt duidelijk wat geloven niet is, maar tegelijk ook enigszins wat het wel inhoudt. Vraag is: heeft geloven nog bestaansrecht voor mensen uit de twintigste eeuw?

verschenen: Mei 1974, blz. 801

jaargang: 41/08