Rudi Laermans

Gemanipuleerd lawaai of autonome cultuur?

Sociologen over rockmuziek en jeugd(sub)culturen

Het letterlijk overweldigende succes van de rockmuziek kreeg aanvankelijk twee extreme sociologische interpretaties: de optimistische, liberale visie begroette het fenomeen als een triomf van vrije smaak en vrije gebruikers, de pessimistische, neo-marxistische blik ontwaarde slechts onvrije consumenten van een kapitalistisch massaprodukt. Recentere studies hebben de complexe eigen aard van het gebeuren erkend als een uitgepsroken jeugdcultuur, met klassegebonden subculturen. Die jongeren blijken geen louter passieve gebruikers te zijn, maar beleven actief plezier aan bepaalde – allicht verdrongen – waarden, waarmee zij de geschokte buitenstaanders wensen uit te dagen en te confronteren.

verschenen: Juli 1986, blz. 888

jaargang: 53/10