Johannes Reiter

Gentherapie en ethiek

Het nieuwe biomedische onderzoek, de experimenten waarmee het gepaard gaat, de vindingen en toepassingen die eruit resulteren, stellen ons voor dringende ethische vragen. Hoever kunnen we gaan met technische ingrepen in het menselijk organisme? Het wordt al mogelijk in te grijpen in de erfelijke aanleg, in het genenbestand. Om een ‘nieuw soort mens’ te creëren. Of om een erfelijke deficiëntie te genezen? Als het met de nodige omzichtigheid omgeven wordt, is alleen dit laatste menselijk en ethisch te verantwoorden. Er is meer voor dan tegen.

verschenen: November 1985, blz. 123

jaargang: 53/02