Herman Simissen

George Orwell

Ooggetuige van zijn tijd

De ervaringen die hij in Spanje tijdens de burgeroorlog opdeed, maakten van George Orwell een overtuigd socialist én anti-communist. In die ervaringen liggen de wortels van de belangrijkste thema’s van zijn latere werk. Animal Farm en 1984 drukken zijn afkeer uit van het Russisch communisme, en waarschuwen voor totalitaire tendensen die overal kunnen opduiken.

verschenen: Januari 2000, blz. 29

jaargang: 67/01