Jaak De Maere

Georges Duby en zijn middeleeuwen

De middeleeuwen zijn weer in, en nog wel in de vorm van gedegen, zij het vlot leesbare historische studies. Georges Duby die zich op dat gebied al een solide reputatie en een ruim lezerspubliek verworven heeft, vindt het niet alleen onvermijdelijk maar ook nodig en terecht dat ‘de historicus zijn eigen verlangens en actuele duiding mee naar zijn bronnen neemt’. De auteur plaatst een paar kritische kanttekeningen bij die boeiende maar delicate wisselwerking tussen een objectieve, met uitvoerige verwijzingen naar de originele bronnen gestaafde evocatie van het verleden enerzijds en de subjectieve ‘inleving’ en/of ‘ontmaskering’ van historische personages, situaties, veronderstelde ideologie├źn… anderzijds.

verschenen: Juli 1986, blz. 913

jaargang: 53/10