Ludo Abicht

Gerhard en Christa Wolf: de kritische generatie in de DDR

Sinds het midden van de jaren zestig komen in de DDR schrijvers van de derde generatie aan het woord, die de fasen van het opbouw-enthousiasme zonder voorbehoud en van het ietwat kritischer Bitterfeld-experiment achter de rug hebben. Vooral in en door het oeuvre van het schrijversechtpaar Christa en Gerard Wolf werd de verdrongen dialectiek van individu en maatschappij – van (subjectieve) menselijkheid en (objectieve) onmenselijkheid – opnieuw en onontkoombaar aan de orde gesteld.

verschenen: December 1978, blz. 227

jaargang: 46/03