Erik Slagter

Gerrit Kouwenaar en Constant Nieuwenhuys

De dit jaar met de P.C. Hooftprijs bekroonde dichter Gerrit Kouwenaar heeft in het begin contacten gehad met Cobra, de kunstenaarsbeweging van de jaren vijftig, vooral met Constant (van Nieuw Babylon). De auteur volgt deze relaties op de voet. Constant en Kouwenaar werken beiden experimenteel, proefondervindelijk:: zij beproeven het onmogelijke mogelijk te maken. Verf, alfabet, lijn, vorm en kleur worden aangewend om de materie te beelden en zo iets nieuws te maken. Tekens in de taal, tekens in de tijd.

verschenen: Januari 1972, blz. 347

jaargang: 39/04