Jan Crick

Gescheiden gelovigen en hun tweede huwelijk

Uit de echt gescheiden gelovigen worden – vaak voor de rest van hun leven – vastgespijkerd op de mislukking van wat ooit een echt en erkend (sacramenteel) huwelijk was, zonder enig uitzicht op een nieuw, gemeenschappelijk levensproject, dat voor de gangbare kerkelijke wet en christelijke moraal onaanvaardbaar blijft. Mag of moet dan niet de vraag gesteld worden of het zowel rationeel als theologisch verantwoord is een bovennatuurlijke, bindende zin te blijven hechten aan een zogenaamde (liefdes)verhouding, die op het natuurlijke vlak onbestaand (geworden) is.

verschenen: Februari 1980, blz. 391

jaargang: 47/05