Herman Simissen

Geschiedenis: fictie of feit?

Metahistory van Hayden White is al 25 jaar oud. In dat boek benadert de Amerikaanse geschiedtheoreticus historische werken eerst en vooral als literaire teksten. Daarmee was de nieuwe geschiedfilosofie geboren. Die benadering is vruchtbaar gebleken, maar toch ook wel eenzijdig. Historische werken zijn geen literaire fictie, en belangrijker dan de geschiedschrijving is voor de historicus het onderzoek dat eraan voorafgaat.

verschenen: Januari 1999, blz. 38

jaargang: 66/01