Georgi Verbeeck

Geschiedschrijving in de DDR

Tussen ideologie en nationaal bewustzijn

Na het débâcle van 1945 viel het de geschiedschrijving in de DDR niet licht om de ideologisch en politiek juiste koers te varen tussen drie, niet gemakkelijk verenigbare visies op de eigen geschiedenis: de DDR als één doorbraak en vestiging – onder vele – van het internationale, door de Sovjetunie gepatroneerde communisme:: de DDR als een zelfstandige en volwaardig Duitse natie:: de DDR als de enige wettige erfgenaam van alle, in het hele Duitse verleden aanwijsbare, ‘progressieve’ krachten en bewegingen. De auteur volgt op de voet de keerpunten of accentverschuivingen die zich, ten aanzien van deze drie visies, de laatse veertig jaar in de geschiedschrijving van de DDR hebben voorgedaan.

verschenen: December 1986, blz. 247

jaargang: 54/03