Guido Pennings

Geslachtskeuze: regels voor een morele toepassing

De auteur verdedigt de stelling dat geslachtskeuze toegepast om een evenwicht van zonen en dochters in een gezin te krijgen moreel aanvaardbaar is. De grote nadelen van de onbeperkte toepassing van die technieken, namelijk het seksisme en de scheeftrekking van de man-vrouwverhouding, worden op die manier vermeden. Aangezien het kiezen van het geslacht binnen dit kader niemand schade berokkent, noch blijk geeft van seksdiscriminatie, is er geen geldige reden om de ouders deze vrijheid niet te gunnen.

verschenen: April 1997, blz. 299

jaargang: 64/04