Nieuwenhof & De Waart

Gesprek met drs. J. den Uyl

Begonnen wij in het februarinummer via een gesprek met prof. Steenkamp met een poging om wat dieper in te gaan op de achtergronden en opvattingen van de grote medespelers in het Nederlandse politieke spel, thans zetten wij onze naspeuringen voort met een gesprek dat twee van onze redacteuren hadden met de ‘minister-president in ballingschap’, drs. J. den Uyl, ongetwijfeld een van de belangrijkste deelnemers aan de ontwikkeling van het politieke denken in Nederland.

verschenen: Mei 1978, blz. 675

jaargang: 45/08