De Gelder & Boenders

Gesprek met Jean Piaget

Enkele maanden geleden ontving Jean Piaget de Erasmusprijs 1972. BIJ die gelegenheid hadden onze medewerkers een gesprek met hem. Piaget is als kinderpsycholoog vooral geïnteresseerd in het ontstaan en de ontwikkeling van kennis. Vanzelf worden aldus in het gesprek de aanspraken van de filosoof en de wetenschapsmens ter discussie gesteld.

verschenen: November 1972, blz. 150

jaargang: 40/02