Guy Freiermuth

Gesprek met Lode Bostoen (De Standaard)

De Vlaamse Uitgeversmaatschappij die destijds De Standaard redde, is aan haar tiende verjaardag toe. Reden genoeg om te peilen naar de financiële moeilijkheden en de mogelijkheden van een dagblad dat uitdrukkelijk mikt op een meer eisend intellectueel lezerspubliek. In het gesprek zijn vervolgens nog aan de orde: de economische, politieke en ideologische strekkingen en bindingen van het blad, de onafhankelijkheid van het redactioneel beleid ten aanzien van dit netwerk van relaties en invloeden en de omzichtigheid waarmee de VUM concurrentie en/of samenwerking met de nieuwe media benadert.

verschenen: Januari 1987, blz. 351

jaargang: 54/04