Erik Faucompret

Gesprekken in de Sovjetunie

Tijdens een kort bezoek aan de Sovjetunie peilde de auteur naar de reacties van anonieme Sovjetburgers op een aantal duidelijk en onomwonden gestelde vragen over: dissidentie en democratie, ongelijke en onbevredigende ontwikkeling van industrie en landbouw, het nationaliteitenprobleem en de positie van de islam in de Sovjetrepublieken, de buitenlandse politiek en de bewapeningswedloop.

verschenen: Juni 1983, blz. 810

jaargang: 50/09