SITUATIES VII

Gevestigd onderwijs en alternatieve opvoeding

Geïnspireerd door A. Neills wereldbekend Summerhill-experiment heeft een groep ouders een alternatief schooltje opgezet, dat van meet af aan ook originele trekken heeft vertoond. Als begeleider van het experiment gaat de geïnterviewde in op de pedagogische bedoelingen, de reeds opgedane ervaringen, de moeilijkheden ook die (zoveel mogelijk) vrijheid in de opvoeding met zich brengt op het vlak van de religieuze opvoeding.

verschenen: Mei 1981, blz. 686

jaargang: 48/08