Hermann Häring

Gevoeligheid voor de waarheid?

Bij de virtuele pauselijke rede aan de Sapienza in Rome

In januari was de paus uitgenodigd door de Universiteit Rome 1 voor een lezing, maar na protest van enige professoren liet hij verstek gaan. Zijn toespraak werd op het internet gepubliceerd. Was het academische verzet gerechtvaardigd? Deze bijdrage toont

verschenen: December 2008, blz. 963

jaargang: 75/11