Louis Van Bladel

Geweld, religie en christendom volgens René Girard

Buiten de Franstalige wereld bracht men vooralsnog weinig belangstelling op voor het werk van René Girard: een gedurfde, voor vele vakspecialisten wellicht te ambitieuze en te simpele visie op de cultuurgeschiedenis van de mensheid, met name op het ontstaan van – en de wisselwerking tussen – geweld en religie, en op de volstrekt unieke rol die het christendom in die geschiedenis toekomt. De auteur vond die visie indrukwekkend genoeg om ze in haar grote lijnen aan de lezer voor te stellen.

verschenen: Oktober 1980, blz. 10

jaargang: 48/01